ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ

 • Προσωπική εκπαίδευση (PERSONAL)
 • Ζευγάρια
 • Ομάδες φίλων
 • Σωματεία
 • Φορείς
 • Εταιρικά πακέτα
 • ΠΑΙΔΙΑ: Σχολείο επιβίωσης για παιδιά ηλικίας από (8 ετών και άνω
 • Ταχύρυθμα προγράμματα: 

Εκπαίδευση με εναρμονισμένο πρόγραμμα στις ανάγκες και τον χρόνο των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις μας είτε στην ύπαιθρο είτε στην πόλη και τον χώρο που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι.

 • Εκπαίδευση στην πόλη σας

Εκπαίδευση με εναρμονισμένο πρόγραμμα στις ανάγκες και τον χρόνο των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στην πόλη σας και στον χώρο που εσείς επιθυμείτε.

 • Τμήματα εκπαιδεύσεως σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις μας (όπως παρακάτω)
 • Εξορμήσεις
 • Ημερήσιες ή διήμερες εξορμήσεις
 • Διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο (CAMPS) 3 ή 5 ημέρες 
 • Franchising